Stamppot-overleg: De Zeeuwse leeuw keert terug in logo

De leeuw komt terug in het logo van de provincie Zeeland. Dat is de uitkomst van het zogenoemde stamppot-overleg van afgelopen woensdagavond tussen fractievoorzitters, gedeputeerden en de commissaris van de Koning in het provinciehuis in Middelburg.

Stamppotoverleg
De bijeenkomst stond in de agenda onder de noemer stamppot-overleg en zou aanvankelijk alleen gaan over het dualisme in Provinciale Staten. Maar vanwege de enorme ophef die was ontstaan over het verdwijnen van de leeuw in het nieuwe provincielogo is hier door de aanwezigen ook stil bij gestaan. De partijen hebben afgesproken dat ze samen aan een oplossing werken waarbij de leeuw in het logo terugkeert.

Oplossing
Het is de bedoeling dat die oplossing in de statenvergadering van 13 februari als motie wordt ingediend en het ziet er naar uit dat die wordt ondersteund door een grote meerderheid in Provinciale Staten. Dat bevestigen twee betrouwbare bronnen onafhankelijk van elkaar aan Omroep Zeeland. In theorie kan het dagelijks provinciebestuur zo'n motie nog naast zich neerleggen. Maar nu is al duidelijk dat het college van Gedeputeerde Staten de motie zal overnemen en uitvoeren.

H
art van de Zeeuw
Het dagelijks provinciebestuur en alle partijen in Provinciale Staten (alleen GroenLinks en Provinciaal Belang Zeeland waren woensdagavond niet aanwezig) zijn het erover eens dat er geluisterd moet worden naar de vele kritische reacties vanuit Zeeland. Afgelopen week gaven honderden Zeeuwen en onder meer het CDA, de SGP en de Partij voor Zeeland al aan dat het verdwijnen van de leeuw de Zeeuwen raakt.

Deel dit artikel: