Twijfel over nieuw hoogspanningsnet Tennet

Stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Dat vinden alle partijen in Provinciale Staten.

65 meter hoog
Voor het nieuwe hoogspanningsnet - dat gepland staat voor het traject Borssele naar Noord-Brabant - zijn over een afstand van 45 kilometer masten nodig die 65 meter hoog zijn. Alle partijen vrezen dat die masten het Zeeuwse landschap ernstig zullen aantasten.

Tweede kerncentrale
Het nieuwe hoogspanningsnet was aanvankelijk nodig vanwege de plannen voor een tweede kerncentrale. Maar die plannen staan voorlopig in de ijskast. Nu zegt Tennet dat het netwerk nodig is om de stroom van windmolenparken op zee te transporteren.

Onder zee
Veel partijen vragen zich af waarom het transport van de stroom van de windmolenparken naar het land wel onder water kan en waarom het transport in Zeeland boven land moet. De SP wil weten waarom de leiding onder zee niet kan worden doorgetrokken naar Rilland, zodat de lelijke hoge masten het Zeeuwse landschap niet zullen aantasten. Bovendien stelt de partij dat er dan ook geen reden is voor mensen om zich zorgen te maken over de straling van de hoogspanningsmasten.

Aantasting
VVD en SGP delen de zorgen over de aantasting van het landschap, maar stellen dat een hoogspanningsnet noodzakelijk is voor de Zeeuwse economie en een belangrijke afweging kan zijn voor grote bedrijven om zich wel of niet in Zeeland te vestigen.

Een rijksproject
Gedeputeerde Carla Schönknecht zegt in reactie op de zorgen van Provinciale Staten dat het nieuwe hoogspanningsnet een rijksproject is. Wel beloofde ze om de zorgen in de Zeeuwse politiek onder de aandacht te brengen van het Rijk.

Deel dit artikel: