Oude stenen hergebruikt voor entree Torenhoeve

De geschiedenis herhaalt zich bij de boerderij Torenhoeve in Zaamslag, want de entree van de boerderij is weer opnieuw opgebouwd met oude stenen. Precies op dezelfde manier werd die entree in de 17e eeuw opgebouwd met oude stenen, waaronder die van een middeleeuws kasteel dat vroeger bij Zaamslag stond.

Ambachtsheer
Toen de boerderij gebouwd werd stond van dat kasteel alleen de toren nog overeind, vandaar ook de naam Torenhoeve. De boerderij was eigendom van de ambachtsheer, de vroegere bewindshebber van de ambachtsheerlijkheid waar Zaamslag destijds onderdeel van uitmaakte.

Ruïnes
Dat destijds die entree van die oude stenen was gemaakt blijkt uit een opgetekend ooggetuigenverslag. De oude stenen kwamen uit meerdere oude gebouwen, waaronder de ruïnes van het kasteel.

Kloostermoppen
Op diezelfde manier zijn nu uit overblijfselen van allerlei oude gebouwen in en rond Zaamslag oude stenen hergebruikt. Het gaat om zogenoemde kloostermoppen uit de 13e eeuw. Per steen werd exact geregistreerd waar de steen vandaan komt en waar die in de herbouwde entree terecht is gekomen.

Onthuld
Het resultaat wordt zaterdag onthuld. Het herbouwproject is opgestart in 2013, in dat jaar werd gevierd dat Zaamslag 850 jaar bestaat. De oudste vermelding van Zaamslag werd namelijk in 1163 opgeschreven in de Abdij van Sint Pieter te Gent.

Zichtbaar
De stichting Zaamslag 850 jaar probeert sindsdien het verleden van Zaamslag zichtbaar te maken, onder meer met de herbouw van de boerderijentree. Op initiatief van de stichting zijn eerder onder meer op gevels in de buurt van de heropgebouwde entree een schildering van de toegangsweg tot het oude kasteel en een wapen van Zaamslag opgehangen.

Foto's: Stichting Zaamslag 850 jaar