Verdubbeling aantal Zeeuwen dat euthanasie laten plegen

Het aantal mensen dat geregistreerd euthanasie heeft laten plegen in Zeeland is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. In 2014 zijn 104 mensen overleden door middel van euthanasie, in 2010 ging het nog om 53 mensen.

Strenge procedure

Om in aanmerking te komen voor euthanasie moet een patiënt een strenge procedure doorlopen. Er moet onder andere sprake zijn van uitzichtloos lijden en een patiënt moet zelf consistent om euthanasie gevraagd hebben.

Bespreekbaar
Forensisch arts Sjef Vrencken van de GGD controleert na afloop van de euthanasie of alle procedures goed zijn doorlopen. Hij verklaart de toename doordat euthanasie steeds beter bespreekbaar wordt. "Vroeger werd er minder over gesproken en kenden minder mensen het." Toch is dat niet de belangrijkste reden volgens Vrencken: "Er komen steeds meer oudere mensen, de babyboom generatie loopt nu tegen de zeventig jaar. Als er meer ouderen zijn dan is er ook vaker een verzoek voor euthanasie."

Ingrijpend
Euthanasie is voor artsen die er mee te maken krijgen niet iets dat in de koude kleren gaat zitten. Huisarts Peter de Doelder uit Middelburg krijgt er regelmatig mee te maken: "Er praat bijna wekelijks wel iemand over in mijn praktijk maar dat wil zeker niet zeggen dat het ook zo ver komt. Concreet verricht ik ongeveer iedere twee jaar euthanasie. Dat blijft moeilijk en emotioneel. Artsen zijn opgeleid om mensen te genezen en niet om een leven te beëindigen. Daarom blijft het moeilijk om zo'n proces in te gaan. Het zijn geen beslissingen die van de een van op de andere dag genomen worden."

Deel dit artikel: