Electrabel geeft moed nog niet op

De Belgische regering heeft de vergunning, die in 2002 was afgegeven, ingetrokken, omdat het de windmolens te schadelijk vindt voor het toerisme.
Vanuit Zeeland is fel geprotesteerd tegen de plannen. Electrabel gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de windmolens toch te mogen bouwen.
terug naar inhoud .