Belgische toestanden op Zeeuwse wegen

De provincie heeft geen geld meer om de wegen in Zeeland te onderhouden. Daarom waarschuwt gedeputeerde Kees van Beveren voor Belgische toestanden. Voor het aanpassen en onderhouden van provinciale wegen is minstens honderd miljoen euro nodig. “Ik zou niet weten waar ik dat geld vandaan moet halen”, zegt Van Beveren.

Yerseke
De komende jaren zouden eigenlijk tal van wegen moeten worden aagepakt. Zoals bijvoorbeeld de toegangsweg naar Yerseke, de N673. Alleen al het onderhoud van dat stuk weg kost tussen de 45 en 90 miljoen euro.


Terneuzen-Hulst
Ook de N290 tussen Terneuzen en Hulst moet worden aangepast aan de eisen van deze tijd, zegt Van Beveren. Hoeveel dat precies gaat kosten is nog onduidelijk, maar zeker is dat het ook hier om tientallen miljoenen euro's gaat.


Deltaweg
Dat geldt ook voor het deel van de Deltaweg tussen Goes en de Zeelandbrug. Provinciale Staten hebben besloten dat de doorstroming op dat stuk van de N256 beter moet.


Zeelandbrug
En er dreigen nog meer problemen op belangrijke Zeeuwse doorgangswegen. Bijvoorbeeld op de Zeelandbrug. In de bewegende delen in die brug - bedoeld om scheepvaart met hoge masten een doorgang te bieden - zitten scheurtjes. Die zijn tijdelijk gerepareerd, maar een definitieve oplossing kost tussen de 20 en 25 miljoen euro.


Verbod vrachtwagens
Als die definitieve oplossing er niet komt, is de kans groot dat de brug wordt afgesloten voor zware vrachtwagens. Die moeten dan omrijden via de stormvloedkering, Tholen of over de A4 bij Bergen op Zoom.


Extra geld
De provincie doet verwoede pogingen om extra geld te krijgen voor het onderhoud van wegen. Zo wil Zeeland gaan onderhandelen met andere provincies over de verdeling van het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Nu wordt dat verdeeld op basis van het aantal inwoners en krijgt Zeeland 32 miljoen euro per jaar.


13 miljoen extra
Het dagelijks provinciebestuur vindt dat het geld moet worden verdeeld op basis van economische ontwikkeling, voorzieningenniveau, bevolkingsontwikkeling, krimp en afstanden. Op basis van die criteria zou Zeeland aanspraak kunnen maken op 13 miljoen euro per jaar extra, zegt Van Beveren.


Westerscheldetunnel verkopen
Een andere mogelijkheid om extra geld voor wegenonderhoud te krijgen is het verkopen van een deel van de aandelen in de Westerscheldetunnel. “Die hebben een totale waarde van 900 miljoen euro. Als we tien procent van de aandelen verkopen levert dat 90 miljoen euro op”, zegt Van Beveren.


Tol maximaal omhoog
Maar daar zitten wel nadelen aan voor de gebruikers van de tunnel. “Een pensioenfonds dat de aandelen koopt wil er geld mee verdienen en zal dan eisen dat de toltarieven ieder jaar met de maximaal toegestane vier procent zullen stijgen.”


Meer wegenbelasting
Een nog minder populaire maatregel is het verhogen van de wegenbelasting. Maar dat is volgens Van Beveren niet aan de orde. "Ik heb alle verkiezingsprogramma's gelezen en er is geen enkele partij die dat wil. Zelf ben ik er ook geen voorstander van."


Belgische toestanden
Maar niets doen is eigenlijk geen optie. Van Beveren: “Dan krijgen we in Zeeland echt Belgische toestanden op de wegen. Slecht onderhouden wegdek, gaten in de weg en dat zorgt weer voor onveilige situaties."


Foto: Nella Padmos

Deel dit artikel:

Recent nieuws