Damherten weer even veilig op de Haringvreter

De damherten op het eiland De Haringvreter hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun leven. Dat zegt het ministerie van Economische Zaken. De Stichting Faunabescherming heeft vorige week verzocht direct te stoppen met het afschieten van deze dieren.

Vergunning
De provincie Zeeland had Staatsbosbeheer een vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet om tot en met 2019 per jaar zo'n 30 procent van alle damherten op de Haringvreter af te schieten.

Beschermd
Volgens Faunabescherming is het damhert een beschermde diersoort en is om ze af te schieten een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Het ministerie is het met De Faunabescherming eens. De damherten op de Haringvreter mogen daarom niet zonder deze ontheffing worden gedood.

Beslissing
De provincie gaat zich de komende tijd beraden of er beroep aangetekend wordt. Want over één ding zijn de provincie en Staatsbosbeheer het eens. Er zijn teveel damherten op de Haringvreter en de populatie zou terug moeten van 130 naar 80. Staatsbosbeheer voorspelt ook voor de komende jaren een groei van ongeveer 30 procent per jaar.

Populatie
Volgens Staatsbosbeheer vormen de damherten een gevaar voor het ecologisch evenwicht op het eiland. Het leefgebied wordt te klein en dat betekent dat er regelmatig damherten naar de vaste wal zwemmen. Zij zorgen daar voor overlast. Inwoners van Noord-Beveland hebben daarom gevraagd om hier wat aan te doen.