Waterzuivering mogelijk miljoenen duurder

MIDDELBURG - Het gaat om chemische stoffen die worden gebruikt in de industrie en in geneesmiddelen en gewasbeschermingsproducten. Hiervoor moeten de waterzuiveringsinstallaties worden aangepast.

Kosten

In het ergste geval kunnen de kosten oplopen met acht tot twaalf miljoen euro per jaar. Het is nog onduidelijk of de hogere kosten moeten worden doorberekend in de waterschapsbelastingen.