Ontslagen door bezuinigingen passend onderwijs

MIDDELBURG -

Dupe

Het schrappen van de extra zorg leidt niet alleen tot minder begeleiding en aandacht voor kinderen met een achterstand. Ook de andere leerlingen worden de dupe. Leerkrachten en vakbonden vrezen een onwerkbare situatie.

Website

De Algemene Onderwijsbond heeft een speciale website opgezet om te protesteren tegen de bezuinigingen.