Zandhongerproef lijkt succes


Dat er iets aan de zandhonger wordt gedaan heeft volgens Eric van Zanten van Rijkswaterstaat twee redenen: "De veiligheid wordt nu niet bedreigd, maar als de voorlanden van de dijken blijven afkalven, moeten we de dijken gaan versterken."

Vogels

Daarnaast heeft de natuur veel voordeel van de strandjes en zandbanken. Zo halen vogels hun eten uit het zand. Dat kan niet meer wanneer het zand onder de golven verdwijnt.

Zandhonger

Zandhonger is het afslijten van strandjes en zandbanken door het water. Doordat de stroming in de Oosterschelde is verminderd wordt dat afgesleten zand niet op een natuurlijke wijze aangevuld. Als hier niets aan gedaan wordt, zal de Oosterschelde over ruim 60 jaar alleen nog maar een grote waterplas zijn,volgens Van Zanten.