Rijnmond gaat risicovolle bedrijven controleren

OOST-SOUBURG -
Na Zuid-Holland heeft Zeeland de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Vorig jaar
dat het dagelijks provinciebestuur zich onvoldoende bewust geweest van de risico's die de zware industrie in Zeeland met zich meebrengt.

Intentieverklaring

De gedeputeerden voor milieu van beide provincies ondertekenden gisteren een intentieverklaring. Voorheen was de controle in handen van de provincie Zeeland.