Middelburg wil Dauwendaele aanpakken

MIDDELBURG -
Dauwendaele is in de jaren '70 met name opgezet om jonge gezinnen te huisvesten. De wijk bestaat voornamelijk uit goedkope huurwoningen. Doordat veel mensen verhoudingsgewijs een laag inkomen hebben, kunnen ouders bijvoorbeeld de ouderbijdrage van de school of het lidmaatschap van een vereniging niet meer betalen.

Verbeterpunten

Voor de komende tien jaar heeft de gemeente een plan ontwikkeld om de leefbaarheid te vergroten. Zo wil de gemeente het openbaar vervoer verbeteren, jongerenoverlast beperken en meer verschillende woningtypes in de wijk realiseren.

PvdA

Middelburg wil ook het winkelcentrum opknappen. De PvdA in Middelburg heeft in februari nog aangegeven dat het veertig jaar oude winkelcentrum aangepakt moet worden. De slechte staat en de leegstand zorgt voor een gevoel van verloedering.

Concept

Nu er een concept wijkvisie klaarligt zegt de PvdA blij te zijn. "Ieder initiatief is goed voor de wijk en voor het vestigingsklimaat", aldus PvdA-raadslid Mehmet Kaf-setli.

Inspraak

Op 20 maart wordt het plan gepresenteerd. Bewoners kunnen aangeven wat zij het belangrijkste vinden om aan te pakken in Dauwendaele.