GS: 'bagger-zorgen' Antwerpen zijn gegrond

MIDDELBURG -
Van Peel, behalve havenwethouder ook voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, had een maand eerder tijdens de Zeeuwse Oesterpartij in Middelburg onder meer gezegd dat de Vogelbescherming bezwaar kan maken tegen nieuwe baggervergunningen zolang de Hedwigepolder niet onder water is gezet.

Verontwaardigd

Volgens Van Peel moeten daarom de eerder gesloten verdragen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De Partij voor Zeeland reageerde verontwaardigd en noemde de beweringen van Van Peel 'bedrieglijk' en schadelijk voor de belangen van de provincie Zeeland.

Bezwaar

De provincie heeft nu aangegeven het niet met de PvZ eens te zijn. Volgens het dagelijks provinciebestuur moeten er nieuwe vergunningen komen in 2014. Daar zou de Vogelbescherming Nederland inderdaad bezwaar tegen kunnen aantekenen. Van Peel had daarin gelijk en daarom geeft het provinciebestuur geen gehoor aan de oproep van de PvZ om Van Peel te corrigeren.

Schadelijk

De Gedeputeerde Staten is het niet eens met de PvZ dat de uitspraken van de Antwerpse havenschepen schadelijk zouden zijn voor Zeeland. Bovendien is de provincie Zeeland volgens het dagelijks provinciebestuur geen partij in deze kwestie. Het is een zaak tussen Nederland en Vlaanderen, vinden de Gedeputeerde Staten.