Vrijwilligerscentrale VierHanden officieel van start

'S-HEER-HENDRIKSKINDEREN -
Dat kan hulp zijn in de vorm van een bezoekje, vervoer naar het ziekenhuis of helpen met boodschappen. Het gaat om vragen waar geen professioneel iemand voor ingeschakeld hoeft te worden.

Gratis

Iemand met een hulpvraag kan zich melden bij de coördinator van 'VierHanden'. Die brengt vervolgens de hulpvrager in contact met een vrijwilliger. De hulp is gratis en wordt in heel 's-Heer-Hendrikskinderen en in het buurtschap Wissekerke aangeboden.

Dorpsplan

Het idee voor 'VierHanden' is ontstaan bij het maken van het dorpsplan. Toen bleek er behoefte te zijn aan een vrijwilligerscentrale in het dorp. Inmiddels hebben zich al veertien vrijwilligers aangemeld voor 'VierHanden'.