CSW-leerlingen krijgen Macbook of iPad

MIDDELBURG - Dinsdagavond kregen alle brugklassers en hun ouders de iPad of Macbook overhandigd met de daarbij behorende uitleg. De iPad is er voor de vmbo en havo leerlingen, terwijl de vwo leerlingen worden voorzien van een Macbook.
Ouderbijdrage
Er wordt een ouderbijdrage voor gevraagd, maar de school betaalt ook een gedeelte uit het eigen budget. De leerlingen hebben de iPad of Macbook alleen gedurende hun schoolloopbaan tot hun beschikking.

Interactief

Voordelen van de digitale leermiddelen is dat er op een interactieve manier lesgegeven kan worden. Er kan meer op maat onderwijs gegeven worden. Van bijna alle vakken zijn de leerboeken digitaal als app verkrijgbaar.

Privé
De laptop of tablet is in eerste instantie bedoeld voor onderwijs, maar mag ook voor privédoeleinden gebruikt worden. De school ziet het ook als een onderwijstaak, de leerlingen verantwoord internetgebruik aan te leren.