Gedicht over Middelburgse commissaris tijdens dodenherdenking

OOST-SOUBURG -
De Duitsers gaven Jacob Fontijne in 1942 de opdracht Joden op te pakken. Omdat Fontijne dit weigerde werd hij naar het gijzelaarskamp Beekvliet in Sint Michelsgestel. Beekvliet was geen concentratiekamp, maar er werden wel mensen geëxecuteerd. Fontijne mocht na 21 maanden weer naar huis.
Charlotte Fontijne is winnaar geworden van de dichtwedstrijd 'Dichter bij 4 mei' in Breda. Zelf heeft Charlotte haar overgrootvader niet gekend, maar haar opa heeft over hem verteld.
CHARLOTTE FONTIJNE - DE STILTE SPREEKT
Hoorde u het?
Toeschouwer op de bank
Hoorde jij het net?
Kindje aan je papa’s hand

Zij die het horen,
Luisteren
Heb je gevonden waar het ontspringt?
Alleen,
Hoor je hen fluisteren
Terwijl, nu wij tezamen
Hun spreken harder klinkt

Men zegt: ‘Twee minuten is het stil’
Zo heb ik ze nooit beleefd
Stilte is als er mensen zwijgen
Maar elk van deze stemmen leeft

Ik hoorde in de stilte geen zwijgen
Een soldaat sprak tegen mij
Over liefde voor zijn gezin
Hoe hij van hen houdt
Zijn stem klonk vredig en blij

Die mevrouw hoorde net geen zwijgen
Een stilte allerminst
De stem van haar grootvader sprak
Hoe trots hij op haar is
Zijn stem,
Van binnenin

Zij die niet geluisterd hebben,
Hebben niet gehoord

Maar, het hindert niet
Luisteren kan altijd
Hun stemmen klinken voort.