Zeeuwen voor aanpak hypotheekrente

OOST-SOUBURG -
Bijna de helft van de Zeeuwen vindt wel dat een beperking van de hypotheekrenteaftrek alleen moet gaan gelden voor nieuwe hypotheken. Voor de meeste Zeeuwen is het thema belangrijk bij het bepalen van hun stem bij de komende kamerverkiezingen op 12 september.
Op dit moment is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van het inkomen. De grootste groep (48 procent) Zeeuwen is tegen het afbouwen van de renteaftrek naar een tarief van 30 procent voor iedereen. Wel is 69 procent voorstander van het beperken van de aftrek tot een bedrag tot 500.000 euro. Ze vinden zelfs dat het maximum bedrag waarover rente mag worden afgetrokken nog lager mag zijn.
Meer dan de helft wil ook dat de huurprijzen inkomensafhankelijk worden gemaakt. Ze vinden niet dat huurbazen helemaal zelf hun huur mogen bepalen; 75 procent vindt dat de overheid de huur niet moet vrijgeven.
Het afschaffen of beperken van overdrachtsbelasting is volgens Zeeuwen de beste maatregel om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Daarnaast wordt gedacht dat starters sneller een hypotheek geven en meer starterswoningen bouwen de meest effectieve maatregelen zijn.