'Veel Zeeuwse schoolfeesten alcoholvrij'

OOST-SOUBURG -
Volgens het campagneteam van het Zeeuwse jeugd- en alcoholproject 'Laat ze niet (ver)zuipen!' zijn de cijfers hoopgevend, maar is er nog veel ruimte voor verbetering. Zo geeft bijna één op de zes ondervraagde Zeeuwse scholieren aan wel eens alcohol te drinken onder schooltijd. Wel is dat percentage, 17 procent, wat lager dan het landelijke gemiddelde, 21 procent.

Keurmerk

Scholen kunnen bij het project 'Laat ze niet (ver)zuipen!' het keurmerk 'De Alcoholvrije School' krijgen. Twaalf van de 27 Zeeuwse scholen heeft aangegeven dat keurmerk te willen. Dan moet er onder meer met een blaastest worden gecontroleerd of leerlingen niet van tevoren indrinken voor aanvang van het schoolfeest.

Voorbeeldfunctie

Volgens projectleider Mischa Laeven is vooral het wijntje van de docenten zelf regelmatig de bottleneck. "Wij vinden het belangrijk dat docenten in het bijzijn van de leerlingen geen alcohol drinken, vanwege de voorbeeldfunctie van de docenten. Veel scholen blijken het moeilijk te vinden om aan dat criterium te voldoen."