Laatste waarschuwing voor Dow Benelux

MIDDELBURG -
De overschrijding is geconstateerd bij zogenoemde KTI Jumbo fornuizen. Dow mag bij die fornuizen 130 milligram stikstofoxiden per kubieke meter lucht uitstoten. Bij één fornuis werd 134 milligram gemeten, bij de tweede 143 milligram. Bij een nieuwe overschrijding, moet Dow een dwangsom van 50.000 euro betalen, met een maximum van 200.000 euro.
Maatregelen
Dow krijgt van de Provincie een jaar de tijd om maatregelen te treffen om een nieuwe overschrijding te voorkomen.