ROC sluit overeenkomst in Shanghai

Afgelopen jaar liepen leerlingen van deze scholen al stage bij elkaar.
Daar gaan de scholen mee door, maar op grotere schaal. Afgesproken is ook dat geprobeerd wordt met andere ROC's de huisartsenzorg in Shanghai beter te organiseren.
En beide scholen gaan onderzoeken of het mogelijk is om leerlingen voor een jaar lang bij elkaar te laten studeren.