Kapelle gaat fruittelers controleren

KAPELLE -
Naar aanleiding van de inventarisatie wordt beslist of het beleid van de gemeente aangepast moet worden.
Door fruittelers worden in het plukseizoen veel buitenlandse werknemers ingezet. Vaak wordt aan deze mensen onderdak geboden op het eigen bedrijf. De gemeente Kapelle heeft daar in het bestemmingsplan Buitengebied ook mogelijkheden voor gecreëerd. De gemeenteraad heeft daarnaast in december 2011 toelaatbare huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten vastgesteld.