"Stop campagne Welkom in Zeeland"

Volgens de Statenleden mag de campagne als mislukt worden beschouwd.
Het dagelijks provinciebestuur moet nu zo snel mogelijk met een nieuw voorstel op tafel komen. Er moet in ieder geval een nieuwe slogan komen.
Ook moet een ander communicatiebureau met de campagne aan de slag en moeten er andere promotieactiviteiten worden georganiseerd.