Verkeershinder door werk aan Zuidbrug Terneuzen

TERNEUZEN -
Normaal kan het autoverkeer de zeesluis altijd zonder oponthoud passeren. Als de Noordbrug openstaat is de Zuidbrug beschikbaar, en andersom. Nu de Zuidbrug wordt afgesloten, gaat de Noordbrug een paar keer per uur open voor de scheepvaart, en moet het wegverkeer ongeveer een kwartier wachten.

Bloktijden
Rijkswaterstaat streeft ernaar om het verkeer in de spits niet te hinderen. Er zijn bloktijden van 7.40 tot 8.20 uur en van 16.40 tot 17.20 uur. Lijnbussen mogen de files passeren en ervóór aansluiten. Als de files te lang worden, wordt het verkeer doorgestuurd naar de brug van Sluiskil. Maar ook die staat vaak open.