Inwoners Nummer Eén willen geen kap populieren

NUMMER EEN - Het waterschap wil daar in het najaar 176 populieren kappen, omdat die bomen niet in het landschap horen.
Maar dat is nergens voor nodig vinden de omwonenden, want in de bomen nestelen juist veel verschillende soorten vogels.
Eén van de inwoners van Nummer Eén laat het er niet bij zitten. Hij gaat handtekeningen inzamelen en bezwaar maken bij het waterschap.