Buizerd gaat meeuwen opjagen in Goes

De meeuwenoverlast in Goes-Oost wordt dit jaar op een bijzondere manier aangepakt. Tijdens het broedperiode wordt de buizerd ingezet om de storende alleseters op te jagen. Ook wordt deze week tijdens de actieweek 'meeuwenoverlast' aan scholieren en ouderen in de wijk geleerd hoe zij de hinder van de zeevogels kunnen voorkomen.

Natuurlijke vijand
De buizerd is een natuurlijke vijand van de meeuw. De roofvogel moet de meeuwen opjagen en voorkomen dat zij langere tijd ergens kunnen blijven en gaan broeden. Valkenier Ruben van Maaren trekt er de komende tijd regelmatig op uit om te zorgen voor een minder grote meeuwenpopulatie die overlast kan geven.

Overlast
Het broedseizoen van de meeuw loopt van april tot eind augustus. In juli veroorzaken de meeuwen de meeste geluidsoverlast, doordat ze hun jongen leren vliegen en ze willen uit alle macht hun jongen beschermen. Bovendien trekken de vogels vuilniszakken open op zoek naar voedsel en poepen ze hele buurten onder.

Het dak op
De meeuwen trekken naar steden als Goes omdat daar veel platte daken met grind zijn. Ze kunnen daar makkelijk en veilig hun nesten bouwen. De buizerd wordt dan ook in de buurt van deze platte daken ingezet. Door zijn aanwezigheid voelt het voor de meeuwen niet veilig meer en gaan zij zich elders vestigen.

Makkelijk voedsel
De platte daken zijn aantrekkelijk, maar nog veel aantrekkelijker is het vele voedsel dat er voor de meeuw te vinden is. Rondslingerend afval, maar ook 'het brood voor de vogeltjes', zijn de voornaamste redenen voor de meeuw om zich in steden te vestigen. De les die de scholieren en ouderen meekrijgen is volgens Van Maaren dan ook: "Gooi het afval in de vuilnisbak en geef de vogels geen brood meer. Dan blijft de meeuw eerder weg."

Actieweek
De actieweek wordt georganiseerd door Werkgroep Wijkbelangen Goes-Oost in samenwerking met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). De start was vandaag op de Pontes Scholengemeenschap in Goes, maar Van Maaren komt bij meerdere scholen en zorgcentra langs om uitleg te geven.

Meer over dit onderwerp:
Bevelanden buizerd Goes meeuwen overlast
Deel dit artikel: