Asbestschip Sluiskil eindelijk weg

Het asbesthoudende schip de Diamond Princess dat al 2,5 jaar in Sluiskil ligt, vertrekt binnenkort naar Gent om daar te worden gesloopt. Zowel Rijkswaterstaat Zee en Delta als sloopbedrijf Galloo Gent bevestigen dat er een overeenkomst is gesloten.

Vergunningen

Rijkswaterstaat wil echter pas op de langslepende kwestie ingaan als het schip daadwerkelijk onderweg is naar Gent. Het wachten is nog op enkele vergunningen om het schip, dat als 'afvalstof' wordt beschouwd, over de grens te krijgen.

Hotelschip
De Diamond Princess werd in augustus 2012 vanuit de haven van Antwerpen naar Sluiskil versleept. Het schip heeft in Antwerpen enige tijd dienstgedaan als hotelschip. Bij scheepswerf De Schroef in Sas van Gent zou het zeeklaar worden gemaakt om naar de nieuwe bestemming Marokko te varen. De Inspectie Leefomgeving & Transport legde het werk aan het schip echter stil, omdat er asbest in het schip aanwezig was.

Illegale ligplaats
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het schip omdat het sinds een jaar op een illegale ligplaats in het Kanaal van Gent naar Terneuzen ligt. Eerder lag de Diamond Princess een stukje verderop aan de kade van de scheepswerf, toen was Zeeland Seaports verantwoordelijk. Zij ondernamen echter nooit actie. Scheepswerf De Schroef zegt Rijkswaterstaat er met enige moeite van hebben kunnen overtuigen dat het schip een probleem was van Rijkswaterstaat zelf, als wegbeheerder.

Advertentie
Sindsdien is het asbesthoudende schip een blok aan het been van Rijkswaterstaat, omdat de eigenaar ervan in geen velden of wegen te bekennen was. Een half jaar geleden plaatste het ministerie van Infrastructuur en Milieu een advertentie in verschillende kranten waarin de eigenaar werd opgeroepen zich te melden. Nu dat niet is gebeurd, is het wettig eindelijk mogelijk voor Rijkswaterstaat om actie te ondernemen.

Asbestverwijdering
Sloopbedrijf Galloo Gent verwacht dat de Diamond Princess binnen enkele weken naar hun werf zal worden gesleept. Het sloopbedrijf schat dat de asbestverwijdering vier tot zes maanden in beslag neemt en de sloop zelf ook nog eens vier maanden.