NMa eist vergunning voor fusie Emergis-Parnassia

DEN HAAG -
De NMa eist een vergunning zodat onderzocht kan worden of de fusie de concurrentie voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland niet beperkt. Te weinig concurrentie kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en betaalbaarheid van deze vorm van zorg, stelt de NMa.

Kritiek

De ondernemingsraad van Emergis en de Zeeuwse patiëntenvereniging Klaverblad hebben zich eerder kritisch uitgelaten over de voorgenomen fusie. Het Klaverblad verwacht geen kwaliteitsverbetering in de cliëntenzorg door de fusie. Ook de medezeggenschap van betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg zou onvoldoende zeker zijn.