Belgische belastingdienst duikt in mosselhandel

BRUSSEL -
In een aankondiging op de website stelt de Belgische belastingdienst dat de bevoorrading door Nederlandse handelaren niet altijd op "een administratief en fiscaal correcte manier" verloopt. Bij de controles in België is gebleken dat facturen soms niet overeenkomen met de aangeleverde hoeveelheid aan mossels.

Grenscontroles
Het overgrote deel van de mossels in België is afkomstig uit Zeeland. De controleurs van de Belgische belastingdienst zullen niet alleen bij Belgische handelaren en restauranthouders op bezoek gaan, maar aan de grens ook vracht- en bestelwagens uit Nederland gaan controleren.

Uitwisselen

De Nederlandse belastingdienst voert de controles uit bij de toeleveranciers van mossels. De beide diensten gaan de gegevens van de verschillende controles uitwisselen.

'Onwaarschijnlijk'

Volgens de mosselsector is het 'zeer onwaarschijnlijk' dat bij de Zeeuwse leveranciers sprake is van zogenoemde zwarte leveringen van mossels naar België.