Miljoeneninvestering HZ in hoger beroepsonderwijs

Het hoger onderwijs in Zeeland krijgt een enorme impuls door een miljoenen-investering in gebouwen en opleidingen van de HZ University of Applied Sciences. De HZ gaat uitbreiden naar Middelburg en mogelijk Goes. Het lesprogramma wordt gemoderniseerd en aangevuld met meer praktijkgericht onderwijs.

Middelburg
De Delta Academy, nu nog gehuisvest in Vlissingen, verhuist per 1 september 2017 naar het voormalige gebouw van de provincie Zeeland aan Het Groene Woud in Middelburg. Het pand wordt eigendom van de HZ. Hier komen de opleidingen Water- en Delta-management, Civiele techniek en Aquatische Ecotechnologie en ook praktijkgericht onderwijs. De Delta Academy gaat samenwerken met overheidsinstellingen als het Waterschap, met het bedrijfsleven en diverse andere universiteiten zoals de University College Roosevelt, maar ook de TU Delft en de Universiteit van Utrecht.

Goes
Er zijn serieuze plannen om studenten van de HZ-opleiding Sport- en Bewegingseducatie met ingang van september 2016 de eerste twee jaar van hun opleiding volledig te laten doorbrengen in Goes. Het is de bedoeling dat de studenten gebruik gaan maken van de faciliteiten van het Omnium en het CIOS, maar onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. De studenten pendelen nu nog op en neer naar Vlissingen voor de theorie-lessen.

Boulevard
In Vlissingen krijgt de De Ruyter Academy een volledig nieuw gebouw op de boulevard. Vanaf september 2017 wordt daar les gegeven aan leerlingen die de opleiding tot Maritiem Officier volgen, Energie- en Procestechnologie, International Maintenance Management en Logistics Engineering. Ook de hoofdlocatie van de HZ in Vlissingen wordt opgeknapt. Het gaat hier deels om sloop en deels om nieuwbouw, in de nieuwbouw komt een studie en research laboratorium.

Miljoeneninvestering
De HZ heeft jaren gespaard voor de geplande miljoeneninvestering in gebouwen en opleidingen. Ze willen op deze manier een bijdrage leveren aan de sociaal-economische toekomst van de provincie. Het hogere onderwijs verdient een hoog niveau, zegt Adri de Buck. "De Delta-Academy start in Middelburg met 450 studenten. Binnen vijf jaar moet dat gegroeid zijn naar 1200. Niet alleen uit Zeeland en Nederland, maar ook van ver daarbuiten."

Deel dit artikel: