Sluiskiltunnel test veiligheidssystemen

De bouwers van de Sluiskiltunnel leggen momenteel de laatste hand aan de veiligheidsvoorzieningen in de tunnel en op de omliggende wegen. Het gaat om systemen die waarschuwen als auto's in en bij de tunnel te hoog zijn, te langzaam rijden of op verboden stroken rijden. De tunnel is 1200 meter lang en gaat op 23 mei open.

Verkeerssysteem
Op het gebied van veiligheid telt de Sluiskiltunnel 54 verschillende voorzieningen. Die zijn onder te verdelen in tien hoofdgroepen. De belangrijkste daarvan zijn het verkeerssysteem, het communicatiesysteem en de ventilatie. Onder het verkeerssysteem vallen onder meer de detectielussen in het wegdek, de slagbomen, de matrixborden en het systeem dat de hoogte van de auto's meet.

Meldkamer
Alle informatie die deze elektronische en digitale veiligheidssystemen leveren, komt samen in een meldkamer. In deze besturingskamer zit een operator achter tientallen beeldschermen. Vanuit die ruimte kan hij alle systemen bedienen en als dat nodig is de tunnel afsluiten.

Hulpdiensten
In de derde week van april gaan de hulpdiensten uitgebreid oefenen in de Sluiskiltunnel. Eerst houden de brandweerkorpsen uit de regio een oefening. Op vrijdag 24 april wordt onder toezicht van de Veiligheidsregio Zeeland een grote calamiteitenoefening gehouden. Daaraan werken de brandweer, de politie, de GGD en de bemanningen van verschillende ambulances mee. Om de oefening zo realistisch mogelijk te laten verlopen worden er ook Lotus-slachtoffers ingezet.

Opening
De Sluiskiltunnel wordt op vrijdag 22 mei geopend. De geruchten dat koningin Maxima de openingshandeling gaat verrichten, wil niemand bij de Sluiskiltunnel bevestigen.

Diepste punt
De Sluiskiltunnel heeft 300 miljoen euro gekost. Het diepste punt ligt 34 meter onder NAP. Met de komst van de tunnel hoeft het verkeer straks niet meer te wachten voor de brug over het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze brug staat gemiddeld zes uur per etmaal open. De economische schade van het wachten bedraagt ongeveer 5 miljoen euro per jaar.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de bouw begonnen in 2011; drie jaar geleden werd begonnen met boren. De wegen door de tunnel tellen twee rijbanen met samen vier rijstroken. De maximumsnelheid bedraagt 100 km per uur. Er komt geen trajectcontrole en er wordt geen tol geheven. De huidige draaibrug over het Kanaal Gent-Terneuzen blijft beschikbaar voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer.

Deel dit artikel: