Kinderen met hersenletsel krijgen voortaan nazorg

Kinderen en jongeren die traumatisch hersenletsel oplopen krijgen sinds vandaag nazorg. Het is een pilot van Zeeuwse zorginstanties, die bij succes navolging krijgt in het hele land. Daar zijn jaarlijks bijna achtduizend kinderen bij gebaat.

Gebroken arm
Als een kind bijvoorbeeld van de fiets valt en daarbij een hersenschudding oploopt en een gebroken arm gaat standaard de meeste zorg uit naar het oplossen van de breuk in de arm. Als het kind vervolgens jaren later in de problemen komt, zijn de meeste mensen allang weer vergeten dat de hersenschudding mogelijk de oorzaak van de problemen kan zijn. Volgens dokter Sjors van Lieshout van het ADRZ blijkt uit studies dat kinderen die ooit hersenletsel hebben gehad later slechter presteren dan kinderen die dat niet hebben meegemaakt.

Traumatisch hersenletsel
Voorheen werd deze groep niet gevolgd na ontslag. Volgens het ADRZ komen in Zeeland jaarlijks honderd kinderen met traumatisch hersenletsel op de eerste hulp terecht. Het ADRZ, VeiligheidNL en de GGD hebben daarom de handen ineengeslagen en gaan voor deze kinderen zorg organiseren.

Folder
Vanaf april krijgen de ouders van deze kinderen een folder nagestuurd. Ouders moeten vervolgens zelf hun kind aanmelden bij de GGD. Zij screenen de kinderen en brengen zo de gevolgen in kaart.

Uniek
De pilot is uniek. Volgens Cisca Zuurveld, ketencoördinator Hersenletsel Zeeland, is de zorg in onze provincie overzichtelijk. Daar komt volgens dokter Van Lieshout bij dat Zeeuwen trouw zijn als ze iets gevraagd wordt en dat maakt dat Zeeland uitermate geschikt is voor dit project.

Deel dit artikel: