Nieuwe kans voor kleine scholen in Zeeland

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil het kleine scholen gemakkelijker maken om open te blijven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dekker dat het in de toekomst mogelijk moet zijn om scholen van verschillende stromingen samen te voegen. Ook moeten ouders meer inspraak krijgen in alternatieve oplossingen, als de laatste school in een dorp dreigt te verdwijnen.

Verplichting
De staatssecretaris stuurt voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer waarin hij de veranderingen wil vastleggen. Zo worden schoolbesturen straks verplicht om bij mogelijke fusies of sluiting ouders en betrokkenen te vragen om advies. Ook is het straks niet meer verboden dat een christelijke basisschool onder een regulier schoolbestuur valt. De eigen identiteit moet dan wel behouden blijven.

Gesloten
De afgelopen jaren zijn tientallen basisscholen gesloten in onze provincie. Vooral in kleine kernen nemen de leerlingenaantallen af, onder meer door vergrijzing. Komt het leerlingaantal op een school onder de 23 dan is sluiting vaak het gevolg. De laatste jaren zoeken schoolbesturen en inwoners naar oplossingen.

Plan
In 2013 lanceerden inwoners en dorpsraden uit heel het land onder aanvoering van Jan Schuurman Hess uit Kats een plan om kleine scholen open te houden. Onder meer uit Kats, Gaastmeer (Friesland), Hoog Keppel (Gelderland) en Weebosch (Noord Brabant) kwam de wens om samen te kunnen werken om dat mogelijk te maken. Over de manier waarop was staatssecretaris Dekker tot nu toe niet tevreden.

Onuitvoerbaar
Ook het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) concludeerde dat het plan niet uitvoerbaar was, omdat de wet de voorgestelde samenwerking niet toeliet. Schuurman Hess heeft de laatste maanden flink gesleuteld aan de plannen, zodat de staatssecretaris mogelijkheden kon vinden om de regels aan te passen.

'De vlag kan uit'
Jan Schuurman Hess is in zijn nopjes over de aanpassingen die de staatssecretaris voorstelt. "De vlag kan uit, want ik ben erg tevreden. We hebben veel tijd gestoken in het aanpassen van onze plannen, zodat we wel aan de eisen van de NCOR voldoen. Dat de staatssecretaris nu een laatste zetje geeft is erg fijn." Als de plannen van de staatssecretaris worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, kan het een nieuwe toekomst betekenen voor kleine scholen in bijvoorbeeld Heikant en Schore.

Opnieuw open
Voor al gesloten scholen, zoals de Prinses Margrietschool in Kats, is de kans om weer open te gaan erg klein. Volgens staatssecretaris Dekker is de beslissing om die scholen te sluiten namelijk zorgvuldig genomen. Hij voelt daarom niets voor een aanpassing in de wet waardoor het makkelijker wordt om gesloten scholen weer in gebruik te nemen.