Veel onduidelijkheid over huurverhoging sportverenigingen Vlissingen

De discussie over de huurververhoging voor de sportvelden in Vlissingen is gisteravond geëindigd in complete onduidelijkheid. Veel fracties bleven zitten met veel vragen, waarop het college in hun ogen geen antwoord had. De kwestie komt terug in de gemeenteraadsvergadering van volgende maand.

Doorberekenen
Ongeveer zeventig leden van sportverenigingen woonden de vergadering bij. Zij wilden zien hoe de raad omging met het plan om de huur van de sportvelden in Vlissingen met een-derde te verhogen tot 25 euro per uur. Wat veel verenigingen moeten doorberekenen in hun contributie.

Onduidelijkheid
De vergadering kenmerkte zich door onduidelijk over de onderbouwing van het voorstel, dat uiteindelijk vier ton moet opleveren, over het gebrek aan overleg met de sportraad en met de clubs, over het uitgangspunt dat ieder kind lid moet kunnen worden van een sportclub en hoe die tariefsverhoging te rijmen valt met het belang van sport als middel tegen obesitas.

Contributie
De voltallige raad riep verantwoordelijk wethouder Sem Stroosneijder op om met meer informatie te komen. Maar ook de verenigingen moeten met meer gegevens over de brug komen. Zo hebben lang niet alle clubs berekend hoe veel de contributies zullen stijgen als het voorstel wordt aangenomen.

Meer over dit onderwerp:
Walcheren huur verenigingen Vlissingen
Deel dit artikel: