Directie en medewerkers Dethon somber over toekomst

TERNEUZEN -
Zo'n 400 medewerkers van Zeeuwse sociale werkplaatsen staan vandaag op het Malieveld in Den Haag om te protesteren. Daar is een grote bijeenkomst van de de vakbonden om het ongenoegen te laten blijken over de kabinetsplannen. Bij de actie zijn duizenden werknemers aanwezig.

Instromen
Het kabinet wil de medewerkers die nu op de werkplaatsen werken in reguliere bedrijven plaatsen. Dit betekent ook dat mensen die nu op wachtlijst staan niet meer kunnen instromen. In het verleden zijn weinig medewerkers van sociale werkplaatsen gaan werken bij reguliere bedrijven en daarom zijn de vakbonden en de sociale werkplaatsen somber over de kansen.

Contracten
Bij Dethon in Terneuzen gaan ze alles op alles zetten om de werknemers bij reguliere bedrijven te plaatsen en de mensen met tijdelijke contracten te behouden.
Gemeenten zouden het nieuwe beleid moeten gaan uitvoeren. Deze geven aan dat er te weinig geld is om dit goed te kunnen doen.