Wat vindt u van de zorg in Zeeland?

De emoties liepen zaterdag hoog op tijdens de discussies over de Zeeuwse zorg in Middelburg. De commissie Slenter, die werkt aan een toekomstplan voor de Zeeuwse zorg, had 120 Zeeuwse burgers uitgenodigd om daarover mee te praten. En dat deden zij met hart en ziel.

Luisteren
De commissie Slenter is een gevolg van een verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid, die heeft aangedrongen op een toekomstplan voor de hele zorgsector in Zeeland. De commissie, bestaande uit voorzitter Victor Slenter, SGP-gedeputeerde George van Heukelom en CZ-directeur Wim van der Meeren, geeft aan naar de meningen van het publiek te willen luisteren.

Toekomstplan
"Veel zaken weten wij al", zei voorzitter Slenter,"maar het is goed die nog eens te horen. En soms hoor ik zaken die ik nog niet zo had gehoord." Hij belooft alle opmerkingen mee te nemen in het aankomende toekomstplan voor de Zeeuwse zorgsector: "Wij gaan met uw opmerkingen aan de slag."

Kwaliteit
De grootste zorg betreft de kwaliteit van de zorg. "Wat we ook organiseren, als de kwaliteit maar goed is", was een vaak gehoorde opmerking. "Bij welk ziekenhuis dat dan is, daar moet het niet om gaan." De marktwerking in de zorg en de daaruit voortvloeiende concurrentie tussen de ziekenhuizen wordt door enkele aanwezigen gehekeld. Het publiek drong aan op betere samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Communicatie
Klachten over wachttijden en bureaucratie zijn er ook. Velen herkennen klachten over gebrekkige patiëntencommunicatie. "Ik zou wel willen dat de zorg naar mij toekomt op de momenten dat het mij uitkomt", zei een van aanwezigen.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van ziekenhuizen is voor alle aanwezigen van groot belang. "Je moet er toch niet aan denken dat er hier geen ziekenhuis meer is." Ook over de acute hulp zijn zorgen. Iedereen is het er over eens, dat die gegarandeerd moet zijn, ook in de uithoeken van de provincie. "Waarom geen helikopterdienst invoeren", was een opmerking.

Zeeuws-Vlaanderen
Het behoud van voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen is een grote zorg. "Wat als we geen eerste hulp meer hebben, en de tunnel is dicht?"

Zorg thuis
Vaak kwam op de bijeenkomst de wens naar voren voor zorg dichtbij. "Als de ziekenhuisopnames steeds korter zijn, moet er wel goede zorg zijn thuis, en juist daar wordt nu op bezuinigd", was te horen. Velen maken zich zorgen over de bezuinigingen op de thuiszorg: "Mantelzorgers zijn overbelast."

Positief
De meeste aanwezigen waren positief over de bijeenkomst. "Het is fijn dat ik knelpunten kan aankaarten", zei een vrouw, "maar ik hoop dat er ook echt iets mee gebeurt."

Deel dit artikel: