Nieuwe rector voor Pontes Pieter Zeeman College

Marcel de Looff (48) is aangesteld als nieuwe rector van de Pontes Pieter Zeeman College in Zierikzee. Hij volgt per 1 september de tijdelijk aangestelde Esther Gelens op.

'Juiste ervaring'
De Looff, afkomstig uit Domburg, was eerder directeur op drie vmbo-scholen in Rotterdam bij scholenkoepel LMC. Hij beschikt volgens het College van Bestuur over de juiste ervaring om het opleidingsniveau bij de school door te ontwikkelen naar excellent onderwijs.

Opvolger van Lommen
Eind februari stopte Sjef Lommen als hoofd van de school, waar zo'n 1.000 leerlingen les volgen. In Zeeland is Pontes de enige combinatie van middelbare scholen die zowel praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, vwo als gymnasium aanbiedt. Pontes kent twee scholen: Het Goese Lyceum in Goes en Pieter Zeeman in Zierikzee