Strandplevier heeft maling aan graafmachines

Hoewel de graafmachines nog druk in de weer zijn, hebben enkele broedpaartjes strandplevieren zich al genesteld in natuurgebied Waterdunen. Het bruist volgens Stichting Het Zeeuws Landschap van het leven op de pas aangelegde vogeleilanden.

200 plevierparen
Zes plevierenkoppeltjes zijn geteld tijdens een inventarisatie van de stichting. Aan de Oosterschelde worden ter vergelijking gemiddeld tien plevierparen gezien per jaar. Landelijk zijn dat er ongeveer 200. De vogels broeden normaliter alleen op rustige stranden. De stichting is dus verheugd dat de vogels zich hebben genesteld in het oostelijke deel van Waterdunen.

Bergeenden en kluten
Ook de bergeenden en kluten doen het goed in de uitgegraven geulen. Dit zijn vogels die een jaar geleden amper voorkwamen in het gebied, zegt de stichting. Voor de werkzaamheden was de omgeving van project Waterdunen nog landbouwgrond.

Veel protest
Tegen de aanleg van het natuurgebied was veel protest van de grondeigenaren. Uiteindelijk is een deel van het grondgebied na een rechtszaak onteigend. In totaal omvat het natuur- en recreatieproject 350 hectare grond ten noorden van Groede. 250 hectare daarvan is bestemd voor natuur. Het overige oppervlak is bedoeld voor de aanleg van een camping, een park en vakantiehuisjes.

Foto's: Chiel Jacobusse