Primeur: energie uit eb en vloed in Oosterschelde

In de Oosterscheldekering zal vanaf dit najaar stroom worden opgewekt uit eb en vloed door een getijdencentrale. De centrale moet stroom gaan leveren aan een bedrijf. Het is voor het eerst dat energie uit eb en vloed in Nederland verkocht gaat worden.

Vijf turbines
In één van de openingen tussen de pijlers van de kering zullen in totaal vijf turbines stroom gaan opwekken. Een waterturbine is te vergelijken met een windmolen. De techniek is grotendeels hetzelfde, maar de wieken zijn kleiner en draaien mee met de stroomrichting.

Duizend huishoudens
De getijdencentrale zal per jaar genoeg stroom produceren voor meer dan duizend huishoudens. De energie wordt als groene stroom verkocht. Welk bedrijf de stroom gaat afnemen is nog niet bekend, maar zonder een vaste afnemer en de hulp van overheden als de Zeeuwse provincie is het realiseren van de centrale lastig.

Verregaande gesprekken
"Zónder vooraf de garantie te hebben dat de stroom wordt afgenomen, is het niet mogelijk om deze getijdencentrale te laten draaien", zegt directeur Hans van Breugel van Tocardo. Ondanks dat een definitieve afnemer nog niet vast ligt, zijn er verregaande gesprekken met een aantal bedrijven.

11 miljoen euro
Tocardo heeft de turbines ontwikkeld en gaat na de zomer de centrale plaatsen. De centrale draait voor een groot deel op subsidies van het ministerie van Economische Zaken. In totaal kost de ontwikkeling, plaatsing en uitbating ervan zo'n 11 miljoen euro.

Voorspelbaar en constant
Het bedrijf uit Den Oever (Noord-Holland) werkt sinds eind jaren negentig aan de ontwikkeling van een manier om stroom op te wekken uit eb en vloed. In tegenstelling tot de opwekking van wind- en zonne-energie, is het getij een voorspelbare en constante factor waardoor stroomproductie verzekerd is.

Afsluitdijk
Aan de voet van de Afsluitdijk is de laatste vijf jaar getest met verschillende type watertubines. Doel van de tests was om zoveel mogelijk stroom per turbine te kunnen produceren. De toekomst van productie van getijdenenergie ligt slechts voor een klein gedeelte in Nederland. Hier zijn maar een paar plekken waar de stroming hard genoeg is, zoals bij de Oosterscheldekering, om getijdenenergie rendabel te maken.

Honderden banen
Tocardo verwacht daarom dat de toekomst van getijdenenergie vooral zit in de bouw en export ervan. Nederland en Zeeland zouden daarvan kunnen profiteren als de eerste commerciële getijdencentrale een succes wordt. "Naast kennis over waterbeheer en kustverdediging, is het tijd dat Nederland ook gaat profiteren van het feit dat wij hier getijdencentrales kunnen bouwen", zegt Van Breugel. Een nieuwe bedrijfstak die waterturbines bouwt zou honderden banen kunnen opleveren.

Lees ook:
> 'Grotere getijdencentrale risico Oosterschelde'