Taxipas voor Walcherse ouderen verdwijnt

De drie gemeenten op Walcheren stoppen per 1 september 2015 met het aanvullend ouderenvervoer. Via het zogenoemde collectieve Wmo-taxivervoer kunnen senioren tegen een lager tarief de taxi nemen. Ruim 1.200 ouderen hebben daar op dit moment een speciale pas voor.

Wet
Middelburg, Vlissingen en Veere stoppen met de regeling omdat het voor gemeenten geen wettelijke taak meer is. Sinds 1 januari is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht en worden er geen nieuwe taxipassen meer verstrekt. De huidige kaarten zijn nog tot 31 augustus te gebruiken.

Alternatief
Senioren op Walcheren die na augustus vervoer nodig hebben, kunnen terecht bij Porthos. Dat is het loket voor zorg en ondersteuning op Walcheren, dat mogelijk een goedkopere, collectieve taxirit kan regelen. Een ander alternatief is de kortingspas voor Zeeuwen van 65 jaar en ouder. Met deze pas kan bij vervoersmaatschappij Connexxion goedkoper de bus worden genomen. Deze kortingspas is door de week geldig na 9.00 uur en het gehele weekend.

Gebruik
De huidige taxikaart is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar in Vlissingen en vanaf 70 jaar in Middelburg en Veere. Er zijn dus ruim 1200 ouderen die zo'n special pas hebben en daarvan hebben er vierhonderd tussen 1 oktober 2014 en nu minstens één keer gebruikgemaakt.

Enquête
De Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland, PCG Zeeland, houdt een enquête onder gebruikers van de taxipas.

Deel dit artikel: