Zorg in Zeeland gaat op de schop

Ziekenhuis ADRZ en ziekenhuis ZorgSaam moeten intensief gaan samenwerken om dure ziekenhuisvoorzieningen in de provincie te behouden. Dat stelt de commissie Toekomstige Zorg in hun toekomstplan (pdf) dat dinsdag is overhandigd aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Één locatie
De commissie wil de behandeling van complexe aandoeningen concentreren op één ziekenhuislocatie. Waar welke zorg komt wordt nog verder onderzocht.

Specialismen
Verdeling van specialismen zorgt voor meer kwaliteit en is doelmatiger. De nabehandeling gebeurt wel weer in het eigen ziekenhuis. Het gaat om bijvoorbeeld kankerbehandelingen of complexe vaatchirurgie.

Integrale Zorgcentra
De zorg in Zeeland moet ook op andere niveaus de handen ineenslaan. Verspreid over de provincie moeten negen Integrale Zorgcentra komen. Het zijn kleine medische klinieken zoals het Medisch Centrum Kalverstraat in Middelburg. De Integrale Zorgcentra hebben bijvoorbeeld een huisartsenpost, een polikliniek voor ouderengeneeskunde en poliklinische spreekuren van medische specialisten. Het kan uitgerust zijn met echo- en röntgenapparatuur en faciliteiten voor gipsen. Ook de wijkverpleging, een psychiatrisch verpleegkundige en de thuiszorg hebben er een plek.

Servicepunten in dorpen
In de servicepunten gaan huisartsen, wijkteams, thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg nauwer samenwerken. De inrichting zal per dorp verschillen, afhankelijk van de behoeften van inwoners.

Psychiatrie
Ook de psychiatrische zorg wordt dichterbij huis georganiseerd, zo schrijft de commissie in haar toekomstplan. Er komt één psychiatrische ziekenhuisafdeling in Zeeland. De verwachting is dat de psychiatrische afdeling in Terneuzen zal sluiten. De psychiatrische ziekenhuisafdeling die overblijft, wordt kleiner. Gespecialiseerde teams (FACT-teams) zullen mensen thuis ondersteunen. Ook komen er crisisteams (IHT-teams) voor behandelingen thuis om crisisopnames te voorkomen.


Elektronisch patiëntendossier
Voor intensievere samenwerking is volgens de commissie een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier nodig. Ook moeten de ICT-systemen van de beide ziekenhuizen op elkaar worden afgestemd. Nu is het nog zo dat de twee ziekenhuizen ieder een eigen digitaal systeem hebben, dat niet met elkaar correspondeert. Zo kunnen foto's die in het ene ziekenhuis zijn gemaakt, niet in het andere worden geopend. Voor een heel nieuw computersysteem is een grote investering nodig.

Vijf voor twaalf
De problemen in de Zeeuwse zorg zijn groot. De provincie is dunbevolkt en krimpt. Door de eilandenstructuur zijn er veel verschillende zorgaanbieders. Met weinig patiënten zijn dure voorzieningen of investeringen in kwaliteit steeds lastiger. Tegelijkertijd worden er in de ziekenhuiszorg steeds hogere kwaliteitseisen gesteld.

Commissie
De commissie Toekomstige Zorg bestaat uit Victor Slenter (arts en oud-directeur GGD Zeeland), Wim van der Meeren (directeur zorgverzekering CZ) en George van Heukelom (oud-gedeputeerde zorg). De commissie is gevormd op aandringen van minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid.

Tweets over since:2015-07-07 from:@IljaTuning AND #zeeuwsezorg