Zorgen over sterke afname weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels in Zeeland. Dat blijkt uit cijfers die woensdag zijn gepubliceerd. Vooral de aantallen scholeksters en veldleeuweriken zijn in Zeeland met meer dan de helft afgenomen in de afgelopen 25 jaar. Daarmee volgt Zeeland een landelijke trend.

Opmerkelijk
Daarnaast is het opmerkelijk dat in Zeeland, in tegenstelling tot de rest van Nederland, het aantal grutto's nagenoeg gelijk is aan 25 jaar geleden. Wel was er van 1996 tot 2000 een sterke toename, waarbij het aantal grutto's verdubbelde. Maar in 2003 werd een daling ingezet en nu ligt het aantal grutto's net onder het niveau van 1990.

Gehalveerd
In de rest van Nederland is het aantal grutto's in diezelfde periode gehalveerd, net als het aantal scholeksters en veldleeuweriken. De tureluur maakt in Zeeland een vergelijkbare ontwikkeling door als de grutto. Daarmee volgt de Zeeuwse populatie van deze vogelsoort de landelijke trend.

Doodgemaaid
De sterke achteruitgang van weidevogels komt volgens de Vogelbescherming Nederland door de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Daarbij gaat het om het omzetten van kruiden- en bloemrijk grasland in uniforme gedraineerde graslanden waar te vroeg en te vaak gemaaid wordt. Jonge vogels verliezen voedsel en dekking of worden domweg doodgemaaid. Een andere oorzaak is de uitbreiding van steden. 

Noodklok
De cijfers zijn woensdag bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek en SOVON Vogelonderzoek. Voor de Vogelbescherming zijn die cijfers aanleiding om aan de noodklok te trekken. Alleen drastische maatregelen in de hele landbouwsector kunnen volgens de organisatie de weidevogels en de natuur van het weidelandschap nog redden.

Goed beheerd
Voor herstel van de weidevogelpopulatie is volgens de Vogelbescherming landelijk 200.000 hectare weidelandschap nodig, dat voor weidevogels goed beheerd wordt. Nu is dat nog geen 40.000 hectare.

Bloemrijk
Dat betekent dat daar bedrijven actief zijn met grote percelen bloemrijk grasland die niet zwaar bemest worden, waar pas laat in juni gemaaid wordt en waar een hoog waterpeil wordt aangehouden. Alleen zo kunnen de weidevogels in Nederland volgens de Vogelbescherming nog gered worden.