Sint-Annaland meest behulpzame dorp

SINT-ANNALAND Nergens is de bereidheid elkaar te helpen zo groot als in het Zeeuwse dorpje Sint-Annaland. Dat blijkt uit het hoge aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld bij Anna Zorgt, een instantie die hulp voor dorpsgenoten organiseert. Anna Zorgt is in meerdere opzichten uniek in onze provincie.

Vrijwilliger
Anna Zorgt is opgezet om hulpbehoevende ouderen te helpen met klusjes in en rond het huis, dokters- of ziekenhuisbezoek of het invullen van formulieren. Zo is er Anna Klust, Anna Beweegt en Anna Bezoekt. Naast ouderen kunnen ook gezinnen of jongeren die tijdelijk hulp nodig hebben lid worden. Er zijn inmiddels 500 gezinnen lid geworden, meer dan de helft van het totaal aantal inwoners. En er hebben zich al meer dan 80 vrijwilligers aangemeld.

Contributie
De coöperatie is de eerste in deze vorm in Zeeland en draait dus geheel op vrijwilligers. De leden bepalen wat voor zorg of hulp er beschikbaar moet zijn in het dorp. Wie lid is betaalt contributie en in ruil daarvoor kan een beroep gedaan worden op een dienst. Anna Zorgt zet zich ook in voor het creëren van goede huisvesting voor senioren in het dorp.

Wieg
Anna Zorgt is een initiatief van de dorpsbewoners zelf, ze willen de leefbaarheid in stand houden. Bestuurslid Jack Westdorp stond aan de wieg van de coöperatie. Hij wist dat er veel draagvlak voor was, want er is twee jaar met de inwoners gesproken over de opzet. Toch is hij blij verrast door het hoge aantal aanmeldingen, van zowel leden als de vrijwilligers.

Explosief
Volgens het kenniscentrum Aedes-Actiz nam vorig jaar in Nederland het aantal burgerinitiatieven zoals zorgcoöperaties explosief toe: 104 tegenover 30 het jaar ervoor. Burgers regelen steeds meer zelf, omdat de overheid en professionals zich terugtrekken.

Armoedig
De Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) stimuleert het oprichten van zorgcoöperaties. "Van de overheid moet je steeds minder verwachten. Als je niets doet, dan verarmen we collectief, dan wordt het in de kleine kernen stil en armoedig qua voorzieningen", zegt voorzitter Wim van Tatenhove.

Deel dit artikel: