RvS: geen landhuizen op Tholen

DEN HAAG -
Er waren bezwaren ingediend tegen het plan door enkele boeren. Ze zijn bang dat ze beperkt worden in hun bedrijfsvoering, omdat de de tuinen van de nieuwe huizen vlakbij hun landbouwpercelen zouden komen. Dat zou bijvoorbeeld gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Volgens de Raad van State moet de gemeente Tholen garanderen dat er voldoende afstand is tussen de agrarische percelen en de geplande woningen. Zodat de boeren goed kunnen blijven werken en er een gezond leefklimaat mogelijk is voor de bewoners van de geplande huizen.