Wethouder: hoorzitting graven leverde niks nieuws op

Wethouder: hoorzitting graven leverde niks nieuws op
TERNEUZEN - Direct nadat in januari het besluit van de gemeenteraad bekend werd, ontstond er onrust onder de bevolking. Mensen reageerden geëmotioneerd dat de gemeente graven van hun familieleden met rust moest laten. Wettelijk gezien mag de gemeente echter graven ruimen na een periode van 10 jaar.

Tegenstanders konden tijdens een hoorzitting hun grieven uiten bij de bezwarencommissie van de gemeente.

Die commissie komt binnenkort met een advies aan de gemeenteraad. Vervolgens bepaalt de gemeenteraad of het besluit heroverwogen moet worden.