Exotische mossel zorgt voor minder blauwalg

Een gretig mosseltje zorgt voor minder blauwalg in het Volkerak-Zoommeer. Het gaat om de quaggamossel, een exoot die sinds een jaar of negen in het meer zit. Het water is nu helderder en er groeien meer waterplanten.

Ballastwater
De zoetwatermossel is afkomstig uit de Zwarte en Kaspische Zee en is meegekomen via ballastwater van schepen. Hij is ook buiten Zeeland volop actief. Sinds hij in het Volkerak Zoommeer werd waargenomen is de waterkwaliteit daar verbeterd.

Veelvraat

De mossel is een veelvraat; dol op plankton, bacteriën en afvaldeeltjes. Gevolg, helderder water en minder giftige blauwalg. Het diertje dankt zijn naam aan de streepjes op de schelp; die lijken op die van de uitgestorven quagga-zebra.

Verzilt
Blauwalg is al jaren een probleem in het Volkerak-Zoommeer. Het is een bacterie die ontstaat bij hogere temperaturen in water dat stilstaat en zuurstofarm is. De overheid wil via beperkt getij het meer weer gaan verzilten. Natuurorganisaties zoals stichting het Zeeuwse Landschap hebben eerder in hun zienswijze aangedrongen op extra onderzoek naar het effect van deze mossel op de natuur. In 2016 worden de resultaten hiervan verwacht.

Deel dit artikel: