'Trek geluidswal langs N57 verder door'


Rijkswaterstaat is hem al tegemoet gekomen door het aanbrengen van dubbel open asfaltbeton op de weg. Uit metingen binnen is gebleken dat daardoor het geluid sterk is teruggedrongen. Maar volgens Koops is door de hoge ligging van de weg op zijn erf nog steeds sprake van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat vindt verdere maatregelen niet nodig.
Levenden
Koops juicht het toe dat de rust van de doden en hun bezoekers met een wal wordt gewaarborgd, maar vindt dat daar ook levenden zoals hij en zijn buurman van zouden moeten kunnen profiteren.

Start

Rijkswaterstaat start 4 maar met de aanleg van een geluidsscherm ter hoogte van de begraafplaats bij Serooskerke.