Protest tegen uitbreiding pluimveehouderij Sint Kruis

De plannen om een intensieve pluimveehouderij in Sint Kruis uit te breiden zijn gestuit op protest. De ZMf en Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West-Zeeuws-Vlaanderen hebben een zienswijze ingediend tegen de plannen.

Vraagtekens
Als de plannen doorgaan, wordt het aantal kuikens in de kippenstallen bijna verviervoudigd, van 25.000 naar 99.000. In de zienswijze zetten de milieuorganisaties vraagtekens bij de omvang van deze uitbreiding. Daarnaast vinden de ZMf en ’t Duumpje dat het bedrijf te dicht bij de woonhuizen van Sint Kruis ligt.

Afstand
De pluimveehouderij ligt op zo'n 150 meter van de kern van Sint-Kruis en sommige huizen staan nog dichterbij. De GGD adviseert om een minimale afstand aan te houden tussen intensieve veehouderij en woonhuizen van 250 meter. Onder meer vanwege fijnstof en geurhinder.

Luchtwegklachten
Volgens de GGD kan uitstoot van fijnstof door intensieve veehouderij leiden tot vermindering van de longfunctie, een toename van luchtwegklachten, verergering van astma en klachten die verband houden met hart- en vaatziekten. Een verviervoudiging van het aantal dieren binnen dit bedrijf is mede daarom wat de ZMf en ‘t Duumpje betreft zeer onwenselijk.


Gevaar

Volgens de Statenfractie van GroenLinks levert de uitbreiding van het pluimveebedrijf in Sint Kruis direct gevaar op voor de gezondheid van omwonenden en ontbreekt er een gezondheidsverklaring van de GGD. Daarnaast stelt GroenLinks dat de uitbreidingen de verduurzaming van de sector tegenwerken. De fractie heeft daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.