Herstelwerk bij dijk Waarde

WAARDE -
De afgelopen jaren is deze bekleding nauwlettend in de gaten gehouden en het blijkt dat het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet. Daarom pakt het Projectbureau Zeeweringen dit stuk dijk vanaf 20 augustus opnieuw aan.

De werkzaamheden duren ongeveer een maand. Het buitendijkse onderhoudspad is in die tijd afgesloten voor fietsers en wandelaars, vanaf camping Den Inkel tot aan het haventje van Waarde.