Onderzoek voor kabel op bodem Westerschelde

De bodem van de Westerschelde is minutieus onderzocht op de aanwezigheid van explosieven en andere obstakels. Dat is nodig om de aanleg van een kabel mogelijk te maken van de windmolenparken voor de Zeeuwse kust naar Borssele. Het onderzoek nam zo'n twee maanden in beslag.

Gevaar
Het onderzoek was vooral gericht op het lokaliseren van explosieven, ankers en scheepswrakken. Die kunnen in de weg liggen voor de kabels die de opgewekte stroom transporteren van zee naar naar het hoogspanningsstation bij Borssele. Explosieven kunnen bovendien gevaar opleveren.

Obstakels
Met een speciale camera, in een soort van torpedo, is de hele bodem van het traject onderzocht. Hierbij zijn er obstakels gezien, maar het is nog niet bekend wat dat precies zijn. Mogelijke knelpunten worden later verder onderzocht. Daarbij worden eventueel duikers ingezet.

Hoogspanningsstation
Het hele traject is zo'n 22 kilometer. De kabels komen ze bij Borssele aan land, op minder dan één kilometer van het hoogspanningsstation. De aanleg van de kabel start naar verwachting in 2018.

Explosieven
In het zogenoemde ontwerp kavelbesluit van Economische Zaken werd gewezen op de mogelijkheid van explosieven op de bodem van het gebied waar de windmolenparken komen. In de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is daar gevochten en er kunnen bijvoorbeeld niet ontplofte zeemijnen, vliegtuigbommen, torpedo's en granaten liggen. Ook dropten vliegtuigen niet afgeworpen explosieven in zee.

Geen belemmering
Volgens het ontwerp kavelbesluit gaat het om niet gesprongen explosieven die 'geen belemmering' vormen voor de aanleg van de windmolenparken. 'Met goed risicomanagement kan het risico tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht', staat in het rapport. Daar is TenneT nu dus mee bezig.

Deel dit artikel: