Dijkversterking vertraagd door explosieven

WILHELMINADORP -
De werkzaamheden aan het stuk dijk bij Het Sas (zie afbeelding 2 en dan kopje 2) zou eigenlijk 1 juli klaar zijn. Door de uitkomst van het explosievenonderzoek zijn extra veiligheidsmaatregelen en extra werkzaamheden nodig. Daar komt bij dat de versterking van de dijk zes weken stil heeft gelegen na de vondst.
De schatting is dat het werk op zijn vroegst eind augustus klaar is.